Algemene voorwaarden

Prijzen
Genoemde bedragen zijn in Euro.

Consult
Consulten zijn altijd 1-op-1, tenzij anders overeengekomen.
Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om een consult te boeken. Onder de 18 is een consult alleen mogelijk onder toezicht van een ouder of voogd.
Indien je medicatie gebruikt om geestelijke aandoeningen te onderdrukken of last hebt van psychische klachten zoals schizofrenie of psychose, dan verzoekt Boris je dit vooraf aan te geven, bij het boeken van een consult.

Tijdsduur
Een consult start vanaf het moment van het afgesproken tijdstip. Een ‘flex consult’ duurt minimaal 15 minuten; een ‘standaard consult’ duurt 60 minuten; een ‘uitgebreid consult’ duurt 90 minuten. Indien je te laat bent voor een afspraak, dan gaat dit ten koste van de consultduur.

Storing, overmacht
In geval van een technische storing, bijvoorbeeld van de telefooncentrale of internetverbinding, kan het voorkomen dat een telefonisch consult onderbroken wordt. We leggen opnieuw contact en eventuele verloren tijd wordt gecompenseerd door een verlenging van het consult. Er is vaak een tweede lijn als back-up beschikbaar. Mocht het niet mogelijk zijn om de lijn weer ‘up’ te krijgen, dan stemmen we zo spoedig mogelijk een ander tijdstip af om het consult af te ronden.

Reserveren & Annuleren
Een reservering is definitief zodra je per mail een reserveringsbevestiging hebt ontvangen. Indien je een afspraak wenst te annuleren, gelden de restitutievoorwaarden.
Annuleren van een afspraak kan per mail of telefonisch.
Indien Boris door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden de afspraak zelf niet kan laten doorgaan, dan kan je een nieuwe afspraak inplannen of je geld terugkrijgen.

Beëindiging
Boris behoudt zich het recht voor een consult te weigeren of (vroegtijdig) te beëindigen.

Restitutievoorwaarden
Annulering van de afspraak door klant:
■ Annuleren van de afspraak tot 24 uur voor aanvang van het consult kan kosteloos.
  – indien geen nieuwe afspraak wordt gepland, wordt het volledige bedrag teruggestort
  – indien wel een nieuwe afspraak wordt gepland, blijft het reeds betaalde bedrag staan
■ Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang consult, wordt 50% van het bedrag terugbetaald
■ Bij niet (tijdig) annuleren en niet komen opdagen, wordt het betaalde bedrag niet terugbetaald

Annulering van de afspraak door Boris:
Indien Boris een afspraak moet annuleren, kan naar wens een nieuwe afspraak gepland worden of het volledige bedrag terugbetaald worden.

Privacy & Disclaimer
De informatie die we delen is confidentieel. Ik verstrek geen privacygevoelige informatie aan derden en ook niet over derden.
Consulten zijn geen vervanging voor medisch-, juridisch- of financieel advies. Aan de inhoud van de boodschappen kunnen geen rechten ontleend worden. Meer hierover lees je in de Privacy Statement & Disclaimer op deze website.

Gebruik van de website
De informatie op de website kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Afspraken die wij maken, worden bevestigd per mail en zijn de dan geldende overeenkomst tussen partijen. Fouten voorbehouden.