Boekentip: Emed

Mevr. Mulder-Schalekamp was halverwege de vorige eeuw werkzaam als paranormaal medium. Ze werkt samen met geleidegids Emed, die via haar het boek “Emed, zijn leven aan gene zijde” schreef. Over zijn leven op aarde, zijn overlijden en zijn leven daarna. Met als doel ons te verzekeren, dat het leven niet ophoudt na de dood. Dat er weer een nieuw leven begint, in andere dimensie. En zelfs een spannend leven, in zijn geval.

Ik heb genoten van het lezen over zijn zoektocht; van zijn heldere uitleg en ook de humor. Ik prijs dit boek aan, aan wie beter wil begrijpen hoe het leven in elkaar zit of aan wie troost zoekt na het overlijden van een dierbare. Maar ook als je al bekend bent met de spirituele wereld, is het fijn zo helder bevestigd te krijgen wat je al weet.
Voor iedereen, wat mij betreft!