Privacy & Disclaimer

Privacyverklaring
Boris Psychic Medium is een bedrijf dat paranormale diensten levert, zoals spirituele consulten. Het bedrijf is statutair gevestigd in Estland en is per mail te bereiken via info@boris-psychicmedium.com. Ik, Boris, ben primair contactpersoon voor alle vragen omtrent privacy aangaande Boris Psychic Medium.
Hieronder licht ik nader toe welke persoonsgegevens ik verwerk en op welke wijze, de (juridische) grondslag hiervoor en of en met wie ik gegevens deel. Hierbij volg ik de richtlijnen zoals omschreven in de Algemene Vordering Persoonsgegevens (AVG).

De informatie die we delen is confidentieel. Ik verstrek geen informatie aan derden en ook niet over derden tenzij daar voor de wederpartij een juridische grond voor is.

Voor het boeken en opvolgen en leveren van een consult wisselen we enkele gegevens uit. Hiervoor heb ik persoonsgegevens nodig zoals voornaam, mailadres en telefoonnummer. Indien ik een factuur opmaak en naar je verstuur dan zullen daar adresgegevens op worden vermeld en mogelijk bankgegevens die ik 7 jaar moet bewaren voor de belastingdienst.

Consulten worden inhoudelijk niet door mij geregistreerd. Hetgeen we bespreken is dus niet terug te voeren op je persoonsgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer. Ik verwijder eens per maand alle overige persoonsgegevens die ik niet noodzakelijkerwijs hoef te bewaren. Deze site gebruikt functionele cookies die de werking van de website ondersteunen. Er worden geen persoonlijke, naar jou traceerbare gegevens geregistreerd ten aanzien van je websitebezoek.

Boris Psychic Medium neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Naast het minimaliseren van registreren en uitwisselen van persoonsgebonden informatie, werk ik met partners die privacy en beveiliging een hoge prioriteit geven. Mijn bedrijf is gevestigd in Estland, omdat zij als Digital Nation de wereld aanvoeren op het gebied van veilig digitaal ondernemen. Voor de hosting van de website werk ik met Antagonist. Zij zijn o.a. winnaar van de RegiStar Awards publieksprijs voor online veiligheid en privacy. Daarnaast maak ik gebruik van diensten van Express VPN voor het versleuteld versturen van informatie.

Je hebt als klant altijd het recht om in te zien welke gegevens ik heb verwerkt. Op verzoek zal ik ook altijd je gegevens verwijderen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan hoop ik dat je mij hiervan spoedig op de hoogte stelt, zodat ik dingen kan verbeteren of aanpassen waar nodig. In geval wij er samen niet uitkomen dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder.

Disclaimer
Ik, Boris, ben medium. Mijn specialiteit is het contact leggen met je gids en met je overleden dierbaren. Zij hebben boodschappen voor je, die ik naar beste eer en geweten doorgeef.
De boodschappen zijn gericht op het verduidelijken van zaken die in je leven spelen op dit moment, of op vragen die je hebt. Dat doorgeven doe ik met zorg. Maar: ik kan helaas geen garanties geven of de persoon die je wenst te spreken altijd doorkomt. Boodschappen kan ik niet afdwingen. Het is mogelijk dat ik de boodschap niet goed doorkrijg of hoor. Ook als toehoorder kun je een boodschap anders interpreteren dan bedoeld is. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op juiste wijze omgaan met de verkregen informatie. Gebruik daarbij je gezonde verstand. Als je psychische klachten hebt waardoor je niet goed in staat bent om je verstand goed te kunnen gebruiken, is een consult misschien niet geschikt voor jou.
Ik ben geen arts, jurist of medisch adviseur. Ik geef geen juridisch, medisch of financieel advies. Raadpleeg bijvoorbeeld bij lichamelijke of psychische klachten altijd een specialist. Ik doe geen voorspellingen en houd me niet bezig met zaken als uitdrijvingen of het verwijderen van spreuken. Aan de inhoud van de boodschappen kunnen geen rechten ontleend worden.

Disclaimer website
De inhoud van deze website is op een zorgvuldige manier tot stand gekomen. Het is mogelijk dat bepaalde informatie onjuist of onvolledig is. Er is geen garantie dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Het gebruik van deze website is op eigen verantwoordelijkheid en risico. Boris Psychic Medium kan te allen tijde informatie wijzigen, zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
Boris Psychic Medium is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte immateriële of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze site.
Boris Psychic Medium is niet verantwoordelijk voor pagina’s van derden die content van deze site publiceren, noch voor websites of pagina’s die naar deze site verwijzen.
Niets van deze website mag gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Boris Psychic Medium.

Colofon
Deze website kwam tot stand met medewerking van:
Pauline Driesprong (tekst & art direction)
Primagine Online Communicatie (webdesign) (naar de website)
Viktor (teksten spirituele wereld)
Frank de Boer (koord, spirituele advieslijn)
Miriana Frattarola (second opinion)